Şixulkarê xwebe ṣêrînê dilê xelkêbe – Osman Güden
Osman Güden Bave Shex

Serokê Mala Ezdaî Kalkar Osman Güden seredana Bave Sheyx li Sheyxane kir

4. Februar 2015 •


Pishtî seredana Çîyayê Shengalê, Mezarên Sherfedin u Bingehên Lalish Serokê Mala Ezdaî Kalkar Osman Güden seredana Bave Sheyx li Sheyxane kir u li ser Rewsha Awerte u Pasheroja Civaka Êzdîya [...]